Παρακάτω παρατίθενται οι χώρες που ανήκουν στην τελωνειακή ένωση της Ευρωπαικής Ένωσης. Ουσιαστικά τα τελωνεία σε αυτές τις χώρες εργάζονται σαν μία αρχή εφαρμόζοντας τους ίδιους δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται στην επικράτειά τους από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ δεν επιβάλλουν δασμούς στο εσωτερικό της.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δεν καταβάλλονται δασμοί κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μία χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης σε άλλη.

Στα εξωτερικά σύνορα, εφαρμόζεται το κοινό δασμολόγιο, σε συνδυασμό με το ενοποιημένο δασμολόγιο, σε εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης. Τα εμπορεύματα που διακινούνται ελεύθερα εντός της ΕΕ οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και με ορισμένες διατάξεις της κοινής εμπορικής πολιτικής. Τέλος, ο κοινοτικός και ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας διασφαλίζουν ότι τα τελωνεία των κρατών μελών εφαρμόζουν τους κανόνες ομοιόμορφα.

Τα τελωνεία ασκούν ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, προστατεύοντας τους καταναλωτές από εμπορεύματα και προϊόντα που μπορεί να είναι επικίνδυνα ή επιβλαβή για την υγεία τους. Επιπλέον αντίστοιχοι κανόνες ακολουθούνται και για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, μέσω της καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ειδών και της πρόληψης των ασθενειών φυτών και ζώων.

τελωνεία

Περισσότερες πληροφορίες για την τελωνειακή ένωση εδώ.

 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΕΣΘΟΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΡΟΑΤΙΑ
 • ΚΥΠΡΟΣ
 • ΛΕΤΟΝΙΑ
 • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΜΑΛΤΑ
 • ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • ΣΛΟΒΑΚΙΑ
 • ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Πληροφορίες για τον εκτελωνισμό.