34ου Συντάγματος Πεζικού 17, Πειραιάς, 18532

Τηλέφωνο: (210) 41 111 52

Τζανετής Μιχάλης : +30 69 447 387 89

Αντωνόπουλος Χρήστος : + 30 69 447 387 86

Emailantcri@otenet.gr