Τι είναι το Brexit?

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020, μια κίνηση που ονομάστηκε Brexit. Έτσι, η Αγγλία θεωρείται πια τρίτη χώρα, και οι διαπραγματεύσεις έχουν αρχίσει για το ποιο θα είναι το νέο καθεστώς στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρώπης.

Τι ισχύει από 01/02/2020?

Από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και το τέλος του χρόνου, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο για το Brexit. Σε αυτήν την περίοδο:

  • δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τις επιχειρήσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο 
  • το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά την διάρκεια του χρόνου δεν αλλάζει κάτι στις εισαγωγές και εξαγωγές προιόντων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερες πληροφορίες και νέα για τις συμφωνίες Ευρώπης και Ηνωμένου Βασιλείου, σχετικά με το νέο καθεστώς που θα ισχύσει με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους : 

Για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.

brexit τελωνεια