Παρακάτω παρεθέτουμε μερικά χρήσιμα links εκτελωνισμού. Οι σύνδεσμοι αυτοί σχετίζονται με την διαδικασία του εκτελωνισμού, τους δασμούς, το συνάλλαγμα και την τελωνειακή ενημέρωση.

Δασμολόγιο

Επικύρωση αριθμού ΕΟRΙ  (τι είναι το ΕΟΡΙ?)

Δρομολόγια Πλοίων

Τελωνειακή ενημέρωση

Ισοτιμία Συναλλάγματος