Οι διαστάσεις container φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Standard 20′

Μήκος Πλάτος Ύψος Πλάτος Πόρτας Ύψος Πόρτας Χωρητικότητα Απόβαρο Μέγιστο Φορτίο
19′ 4” 7′ 8” 7’10” 7′ 8” 7′ 6” 1,172 Cft 4,916 Lbs 47,900 lbs
5,900m 2,350m 2,393m 2,342m 2,280m 33,2Cu.m 2,230kgs 21,770Kgs

Standard 40′

Μήκος Πλάτος Ύψος Πλάτος Πόρτας Ύψος Πόρτας Χωρητικότητα Απόβαρο Μέγιστο Φορτίο
39′ 5” 7′ 8” 7’10” 7′ 8” 7′ 6” 2,390 Cft  8,160 Lbs 59,040 lbs
12,036m 2,350m 2,393m 2,342m 2,280m 67,7Cu.m  3,700kgs  26,780Kgs

Upgraded 20′

Μήκος Πλάτος Ύψος Πλάτος Πόρτας Ύψος Πόρτας Χωρητικότητα Απόβαρο Μέγιστο Φορτίο
19′ 4” 7′ 7” 7’10” 7′ 6” 7′ 6” 1,150 Cft 5,060Lbs 61,996 lbs
5,900m 2,311m 2,390m 2,286m 2,280m 32,63Cu.m 2,300kgs 28,180Kgs

High Cube 40′

Μήκος Πλάτος Ύψος Πλάτος Πόρτας Ύψος Πόρτας Χωρητικότητα Απόβαρο Μέγιστο Φορτίο
39′ 5” 7′ 8” 8’10” 7′ 8” 8′ 5” 2,694 Cft 8,750 Lbs 58,450 lbs
12,036m 2,350m 2,697m 2,338m 2,585m 76,3Cu.m 3,970kgs 26,510Kgs

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαστάσεις container θα βρείτε εδώ.

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία εκτελωνισμού εδώ.