Για την διεκπαιρέωση μιας εξαγωγής ενός προιόντος από την Ελλάδα απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα. Τα απαραίτητα έγγραφα για εξαγωγή είναι τα ακόλουθα:

  • Τιμολόγιο πώλησης
  • Κιβωτολόγιο (Packing List)
  • Δελτίο αποστολής
  • Αριθμό ειδικού μητρώου εξαγωγέα.
  • Εξουσιοδότηση.
  • Eori.
  • Φορτωτική.
  • Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή την χώρα καταγωγής και προορισμού.

( Η εξουσιοδότηση και ο αριθμός EORI  είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας, στον φάκελο Χρήσιμα Αρχεία)

έγγραφα για εξαγωγή