Για την διεκπαιρέωση μιας εισαγωγής ενός προιόντος στην Ελλάδα απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα. Τα απαραίτητα έγγραφα για εισαγωγή ειναι τα ακόλουθα:

  • Τιμολόγιο αγοράς (invoice).
  • Κιβωτολόγιο (packing list).
  • Φορτωτική (CMR, Bill of landing, Air Waybill).
  • DV1.
  • Εξουδιοδότηση.
  • Eori.
  • Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή την χώρα καταγωγής.

( Η εξουσιοδότηση, ο αριθμός EORI καθώς και το DV1 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας στον φάκελο Χρήσιμα Αρχεία)

 έγγραφα για εισαγωγή