εκτελωνιστές

Το εκτελωνιστικό γραφείο μας αποτελείται από άριστα καταρτισμένους  και έμπειρους εκτελωνιστές. Αντικείμενό μας είναι η προσφορά τελωνειακών υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας καθώς και ο  εκτελωνισμός κάθε είδους εμπορευμάτων.

Οι εκτελωνιστές του γραφείου μας, παρέχουν αυθημερόν παραλαβή φορτωτικών εγγράφων από τον χώρο σας, γραφείο ή τράπεζα. Ακόμη φροντίζουν για την παραλαβή των υπολοίπων εγγράφων όπως για παράδειγμα την διατακτική από πρακτορείο ή μεταφορική, και την παράδοση των εμπορευμάτων σας. Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσουμε την εταιρεία σας από ένα μεγάλο όγκο εργασιών.

Οι εκτελωνιστές μας, με γνώμονα το νομοθετικό  πλαίσιο είναι σε θέση να προσφέρουν συμβουλές για ταχύτερες και οικονομικότερες  εισαγωγές και εξαγωγές.

Προσφέρουμε ακριβής και ανταγωνιστική προκοστολόγιση των εκτελωνιστικών υπηρεσιών μας και υπολογισμό συνολικού κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων σας.

Το ευρύ δίκτυο του  γραφείου μας παρέχει μεγάλη ευελιξία εκτέλεσης υπηρεσιών σε διαφορετικά τελωνεία της χώρας.

Οι εκτελωνιστές του γραφείου μας αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου όλες τις απαραίτητες διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών προιόντων παντός τύπου.

Άριστη εκπροσώπηση της εταιρίας σας σε κάθε τελωνειακό ζήτημα.